niedziela, 15 lutego 2015

стиль в краківским смоґу / styl w krakowskim smogu


В повітрю чути уж весну, хоц сніг припоминат, же то іщи зима. Так чи інакше добрі собі раз на якиси час пооддихати свіжим краківским смоґом.

***
W powietrzu czuć już wiosnę, choć śnieg przypomina, że to jeszcze zima. Tak czy inaczej dobrze raz na jakiś czas wyjść pooddychać świeżym krakowskim smogiem.

Оля і Лена зашаліли і убрали ся в таки сами шведри з заяцом в шведрі

***
Ola i Lena zaszalały i ubrały się w takie same słitaśne sweterki z zającem w swetrze.


качки виглядают якби хотіли пожичити куртку моєй сестри... не они єдни мі тіж ся барс подабат...

***
kaczki wyglądają, jakby chciały pożyczyć kurtkę mojej siostry... nie one jedne, mi też się ona podoba...
Зато я завинулам ся як бурріто в долги тепли плащ, а від коли го ношу не страшни мі мінусови температури ани зимни вітри...
А може то однак заслуга теплого шведра котрий зробила мі бабуся? 
В кожним разі напевно не шапки бо єй акурат робилам сама і крім того же дос добрі виглядат то тепла нияк не дає [так, так але з мене пуся- ношу шапку для лянсу].

***

Ja natomiast zawinęłam się jak burrito w ciepły, długi płaszcz. Od kiedy go noszę nie straszne mi minusowe temperatury ani zimne wiatry...
A może to jednak zasługa swetra babcinej roboty?
W każdym razie na pewno nie czapki, bo ją akurat robiłam sama i prócz tego że w miarę dobrze wygląda, to ciepła nie daje, ni krzty [tak, tak, jestem pusią, która nosi czapkę dla lansu].


sobota, 7 lutego 2015

Колиси то били зими... / kiedyś to były zimy...

Давно тому, коли ставлялам перши кроки на тим світі, зимом било тілко снігу же праві під стріхи :) принаймій так мі ся здавало з перспекиви метра високости...
***
Dawno temu, kiedy stawiałam pierwsze kroki na tym świecie, zimą było tyle śniegu, że sięgał do dachu- przynajmniej tak mi się zdawało patrząc z perspektywy metra wysokości...


^
То я і моя зимова куртка- так, куртка, не плащ. Носилаи єй іщи перез три зими заним перешла на мою сестру :)
***
To ja i moja zimowa kurtka-tak, kurtka, nie płaszcz. Nosiłam ją przez następne trzy lata aż w końcu przeszła na moją siostrę :)^
Наш тато не спал по ночах і видумувал як нас навчити їздити на нартах...
***
Nasz tata nie spał po nocach i kombinował jak nas nauczyć jeździć na nartach...


Перше тренувалисме на гірці за хижом
***
Najpierw trenowaliśmy na górce za domem
Пізніше як гриби по дойджи будувалися нови витяги...
***
Potem jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać wyciągi...
^
В Маластові / W Małastowie


В Ґладишові / W GładyszowieA найстарши і найвекши-на Магурi
A najstarszy i największy na Magurze

Як юж насипало снігу то малисме вічну забаву
Нп. куліґи:
***
W śniegu zawsze super się bawiliśmy.
np. w kuligi:Або копаня ігло
***
Albo kopanie igloo

Моя сестра од малого любила сніг і рожевий колір
***
Moja siostra od małego lubiła śnieg i różowy kolor
Все вилазила на ріжни річи, а то на коня, а то на руки, а то на дерево...
***
Wiecznie właziła na różne rzeczy... a to na konia, a to na ręce, a to na drzewo...


За то все мала почутя обовязку і знала же дорога ся сама не одсніжит :)
***
Zawsze jednak miała poczucie obowiązku i wiedziała, że droga się sama nie odśnieży :)

Бажам Вам білих феріі родом сперед часів ґлобалного отепліня!
***
Życzę wszystkim białych ferii rodem sprzed czasów globalnego ocieplenia!